تعداد عنوان ها: 15
writing academic papers in english
عبدالمهدی ریاضی
190,000
اصول حسابداری
جمال رودکی
410,000
اصول حسابرسی یک
محمدرضا پژوهی
340,000
اقتصاد خرد میانه
احمد صدرایی جواهری؛ علی حسین استادزاد
350,000 300,000
پژوهش های تجربی در حسابداری دیدگاه روش شناختی
رشاد عبدالخلیق؛ بیپین ب. آجین کیا؛ محمد نمازی
560,000
توجیه سرمایه گذاری در تکنولوژی
علی نقی مصلح شیرازی
140,000
جامعه شناسی هنر از نگاهی نو
سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی کاوه
230,000
حسابداری مدیریت پیشرفته
روبرت پی مگی؛ محمد نمازی؛ شهلا ابراهیمی
850,000
حل مسائل اقتصادی با نرم افزار Gams
- ؛ علی حسین صمدی- یاسر بلاغی اینانلو
460,000
ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها
دکتر سعید نگهبان؛ دکتر غلامرضا زارع
800,000
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
شهرداری شیراز
1,230,000
ماهیت روش شناسی تحقیق
محمد تقی ایمان- عبدالرضا امانی فر؛ جان جانکر- بارتجان پنینک؛ محمد تقی ایمان- عبدالرضا امانی فر
450,000
مبانی ژنتیک جمعیت
مصطفی سعادت؛ پریوش امیرشاهی
520,000
مردم نگاری انتقادی
محمدتقی ایمان؛ مهتا بذرافکن
310,000
مقدمه ای بر روشهای اقتصاد سنجی
حسین ذوالانوار
300,000