تعداد عنوان ها: 19
آمار توصیفی در علوم رفتاری
نوراله محمدی
450,000
اختلال نقص توجه و بیش فعالی در بزرگسالان
سوزان یانگ؛ حبیب هادیان فرد؛ صغری استوار؛ افروز بهرامیان
720,000
اقتدار اطلاعات
عبدالرسول جوکار؛ جلال رحیمیان
210,000
تربیت بدنی در مدارس
اسکندر رحیمی
310,000
دفترچه راهنمای آزمون بندر گشتالت دو سیستم نمره گذاری فراگیر
گری برنیگان؛ اسکات دکر ؛ حبیب هادیان‌فرد
400,000
ذهن آگاهی نسخه ای برای بزرگ‌سالان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی
لیدیا زایلوفسکا؛ حبیب هادیان‌فرد؛ بهناز کیانی
460,000
روانشناسی اجتماعی
حبیب احمدی
430,000
طب روان تنی
ایرج معامی
195,000
مدیریت ADHD در مدرسه
راسل بارکلی؛ حبیب هادیان‌فرد؛ بهناز کیانی
320,000
مهارت های ارتباطی
دکتر منصور شاه ولی؛ رابرت بولتون؛ منصور شاه ولی
750,000
نارسایی در کارکردهای اجرایی
ربکا مویس؛ حبیب هادیان فرد؛ بهناز کیانی
280,000
هویت و تعلیم و تربیت از نظریه تا عمل
بابک شمشیری؛ مختار ذاکری
230,000