تماس با ما

ریاست مرکز نشر: سرکار خانم دکتر ستوده

شماره تماس: 36273050 _ 071

کارشناس  مرکز نشر: جناب آقای حریری

شماره تماس36273050 _ 071

شماره تماس کارشناس سامانه: 071-36273050

 نشانی: شیراز ـ میدان ارم ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ اداره انتشارات دانشگاه شیراز ـ کد پستی: ۸۵۱۱۵ - ۷۱۹۴۶