فرآیند پذیرش آثار


فرآیند پذیرش آثار در مرکز انتشارات دانشگاه شیراز

 

ایجاد حساب کاربری در سایت مؤسسه.

ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق لینک ثبت عنوان جدید.

• بررسی و ارزیابی اولیه در شورای انتشارات دانشگاه و در صورت تائید اولیه ارسال به داوری.

• پس از مرحله ارزیابی، در شورای انتشارات درباره اثر تصمیم‌گیری نهائی می‌شود.

• در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویرایش.

• ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه‌آرائی و طراحی جلد.

• اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد.

• ارسال فایل اثر به مرحله تولید. (چاپ)

 

 

فرم‌های مربوط

 

  پیش نویس آیین نامه مرکز نشر دانشگاه شیراز

• شیوه‌نامه تهیه و تنظیم کتاب و مقررات ارسال کتاب به مؤسسه انتشارات

 ضوابط تألیف و ترجمه

 مدارک لازم برای تحویل آثار ترجمه (به همراه فایل یا کپی از کتاب اصلی و ترجمه فارسی آن)

 مدارک لازم برای تحویل آثار تالیف (به همراه فایل و کپی کتاب تألیفی)

فرم داوری اثر علمی (تألیف)

فرم داوری اثر علمی (ترجمه)