تعداد عنوان ها: 300
تشخیص بالینی بیماری‌های اسب
پی جی ان پینسنت؛ شهرام حدادی؛ عباس روشن قصرالدشتی؛ علیرضا روشندل
410,000
تصفیه و فرآوری گاز
محمود مشفقیان؛ جعفر جوانمردی
390,000
تغذیه گاو
جان بی آون؛ ابراهیم روغنی؛ محمدجواد ضمیری
650,000
تکنیک‌های آتل بندی در دام های کوچک
استیون اف سوایم- والتر سی رنبرگ0- کتی ام شایک؛ بهروز نیک احوال- هادی ایمانی- فیروزه امیرمعزی
300,000
توابع مختلط
حیدر زاهدزاهدانی
220,000
توجیه سرمایه گذاری در تکنولوژی
علی نقی مصلح شیرازی
140,000
توسعه پایدار گردشگری از مفهوم تا عمل
سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ محمدرضا رضوانی
500,000 440,000
توصیف گویش شیرازی
جلال رحیمیان؛ مریم حاجی‌محمدی
300,000
تولید مثل بالینی سگ و گربه
مارگارت روت کاستریتز؛ اصغر مقیسه
520,000
تولیدمثل بالینی گوسفند
عبدالله میرزایی؛ اصغر مقیسه؛ عادل مختاری
370,000
تولید مثل در گاو
محمدجواد ضمیری
800,000
جامعه شناسی هنر از نگاهی نو
سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی کاوه
230,000
جبر خطی کاربردی
عبدالرضا بازرگان لاری
650,000
جلوه‌های هنری مکتب شیراز
بهمن فیزابی
480,000
جنین شناسی پایه
محسن نخبه الفقهایی
570,000
جنین شناسی دامپزشکی
رضا قاضی؛ علی پرچمی
270,000
جهان اروپایی 1500_1800(درآمدی بر اوایل تاریخ مدرن)
احمد فضلی نژاد؛ جلال رحیمیان
720,000
چاه نگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته ای
_ ؛ زهره کارگر-حمیده مجرد-فاطمه خوش سیما
550,000
حسابداری مدیریت پیشرفته
روبرت پی مگی؛ محمد نمازی؛ شهلا ابراهیمی
850,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه