تعداد عنوان ها: 300
گلکاری جلد دوم
مرتضی خوشخوی
1,070,000
گلکاری جلد سوم
مرتضی خوشخوی
1,150,000
گونه های پیتیوم در ایران
محمدرضا شریف؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ محمدرضا شریف
400,000
گیاه افزایی (ازدیاد نباتات) مبانی و روش‌ها جلد اول
هاردسون تی. هارمن؛ دیل ای. کستر؛ فرد تی. دیویس؛ مرتضی خوشخوی
650,000
ماهیت روش شناسی تحقیق
محمد تقی ایمان- عبدالرضا امانی فر؛ جان جانکر- بارتجان پنینک؛ محمد تقی ایمان- عبدالرضا امانی فر
450,000
مباحثی در حمل و نقل شهری
علی سلطانی
370,000
مبانی پراش پرتو X جلد دوم
بی، دی، کالیتی؛ بیژن اعتمادی؛ جمشید عمیقیان
700,000
مبانی زبان شناسی 1
جلال رحیمیان؛ سیدآیت اله رزمجو
320,000 230,000
مبانی ژنتیک جمعیت
مصطفی سعادت؛ پریوش امیرشاهی
520,000
مبانی سیاست تطبیقی: دموکراسی‌های دنیای نوین
کنث نیوتون؛ جان ون دث؛ خلیل‌اله سردارنیا
95,000
مبانی شیمی آلی
جان مک موری؛ علی‌اصغر جراح پور؛ خلیل مقدسی
650,000
مبانی مدیریت سبز فرش(چمن)
حسن صالحی؛ محسن اکبری
980,000
مبانی میکروب شناسی پزشکی جلد سوم
رابرت بوید؛ برایان جی؛ پروین حسن زاده؛ نهال هادی؛ کیوان پاکشیر؛ قاسم عسکری
380,000
مجموعه مقالات کاربردی
حسینی سروی مونا
415,000
مجموعه مقالات همایش عربی
اسحق رحمانی- موسی عربی- یوسف نظری؛ -
مدل فرآیندهای خاک (برنامه‌های رایانه‌ای و تمرین)
رودیگر انلاف؛ علیرضا سپاسخواه
320,000
مدیریت ADHD در مدرسه
راسل بارکلی؛ حبیب هادیان‌فرد؛ بهناز کیانی
320,000
مدیریت واحد کشاورزی
غلامرضا سلطانی؛ جواد ترکمانی؛ بهاالدین نجفی
570,000
مردم نگاری انتقادی
محمدتقی ایمان؛ مهتا بذرافکن
310,000
مروارید شرق
سیدفضل الله میرقادری؛ جواد دهقانیان
280,000
مروری بر فساد میکروبی انواع مواد غذایی و نوشیدنی‌ها
ویلیام اچ. اسپربر؛ مایکل. پی دویل؛ سارا بصیری
630,000
معادلات دیفرانسیل مقدماتی
اسماعیل حسام الدینی؛ محمدرضا صالحی
310,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه